Δικηγορικό Γραφείο Αλεξάνδρου Καραϊσκου

Παρουσίαση

Το Δικηγορικό Γραφείο Αλεξάνδρου Καραΐσκου παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες από το έτος 1996 σε πολλούς τομείς του δικαίου. Ασχολείται εκτενώς με ζητήματα αστικού δικαίου, εμπορικού – εταιρικού δικαίου, εμπορικές συμβάσεις, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, ανταγωνισμού, ασφαλιστικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου και δανειακών συμβάσεων.

Η μακρά εμπειρία, η μεθοδικότητα και η άρτια επιστημονική κατάρτιση εγγυώνται την άριστη προάσπιση των συμφερόντων κάθε εντολέα.

Φιλοσοφία του γραφείου, η εξατομίκευση της κάθε υπόθεσης και η ανθρώπινη προσέγγιση κάθε πελάτη. Σκοπός, η επιτυχής διευθέτηση κάθε διαφοράς.

Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, προασπίζουμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εντολέων μας, τόσο εντός των δικαστικών αιθουσών, όσο και εκτός, με αξιόπιστες και υπεύθυνες συμβουλές.

Τοποθεσία

Το δικηγορικό γραφείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης των Τρικάλων -παρέχοντας δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης- σε ένα σύγχρονο συγκρότημα που φιλοξενεί επαγγελματικές στέγες. Η ακριβής διεύθυνση είναι Κολοκοτρώνη 29, κτίριο Α’, 4ος όροφος.

Δικηγορικό Γραφείο Αλεξάνδρου Καραΐσκου
Δικηγορικό Γραφείο Αλεξάνδρου Καραΐσκου

Υπηρεσίες

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες, τόσο σε επίπεδο νομικής εκπροσώπησης ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών, όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας.

Το γραφείο ειδικεύεται στον τομέα του Εμπορικού, Εταιρικού, Αστικού και Τραπεζικού Δικαίου. Ασχολείται επίσης με ειδικά ζητήματα Διοικητικού, Φορολογικού και Ασφαλιστικού δικαίου.

Ενδεικτικά, το γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων στους ακόλουθους τομείς:

Εμπορικό Δίκαιο - εμπορικές απαιτήσεις, εταιρείες, αξιόγραφα
Τραπεζικό Δίκαιο - ρύθμιση χρεών, ανακοπές, πλειστηριασμοί, άμυνα οφειλέτη
Μισθώσεις - Ακίνητα - Κτηματολόγιο
Οικογενειακές Διαφορές - διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων, αποκτήματα
Κληρονομικό Δίκαιο - διαθήκες, διαφορές κληρονόμων, αποδοχές, αποποιήσεις κληρονομίας
Εμπράγματο Δίκαιο - μεταβιβάσεις ακινήτων, διεκδικήσεις, προσημειώσεις
Ενοχικό Δίκαιο - συμβάσεις δανείων, αποζημιώσεις, πωλήσεις, μισθώσεις, διαφορές συνιδιοκτητών
Δίκαιο Επιχειρήσεων – ίδρυση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών, τροποποίηση εταιρικών, γνωμοδοτήσεις
Ιδιωτικά Συμφωνητικά πάσης φύσεως
Αγοραπωλησίες Ακινήτων - έλεγχοι νομικής κατάστασης
Φορολογικό Δίκαιο
Μεταφράσεις - Επικυρώσεις
Διοικητικό Δίκαιο
Ασφαλιστικό Δίκαιο