διοικητικό δικαστήριο
Αποφάσεις

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ένα από τα ζητήματα που συχνά απασχολεί τόσο τους συνηγόρους, όσο και τους δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, αποτελεί η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου, σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπροσωπεί ανώνυμη εταιρία. Με την υπ’ αριθμ. 209/2020 απόφαση Ολομελείας ΣτΕ, δίνονται ενδιαφέρουσες απαντήσεις επί του ζητήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα  της απόφασης: «…Εξάλλου, στο

διαθήκη
Νέα του γραφείου

ΤΥΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Μετά το θάνατο κάποιου προσώπου, είναι πολύ συχνή η σύγκρουση των κληρονόμων με αντικείμενο την κληρονομιαία περιουσία. Στην περίπτωση μάλιστα που ο θανών, πέραν των λοιπών κινητών και ακινήτων, είχε και τραπεζικούς λογαριασμούς, οι αντιδικίες είναι συχνά αμφίρροπες και έντονες, κυρίως λόγω της προσωπικής σύνδεσης του θανόντος τόσο με αυτούς που επέλεξε να έχει συνδικαιούχους

διαζύγιο
Νέα του γραφείου

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Πλέον, προβλέπεται πως ο γάμος δεν θα λύνεται με δικαστική απόφαση, αλλά με υπογραφή συμφωνητικού ενώπιον συμβολαιογράφου. Σε γενικές γραμμές,

airbnb
Αποφάσεις

AIRBNB: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Η έλευση λεγόμενης «οικονομίας διαμοιρασμού» στην αγορά ενοικίασης ακινήτων (Airbnb κ.α.) που στην Ελλάδα εισήχθη με το άρθρο 111 του νόμου 4446/2016, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού», όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 84 του νόμου 4472/2017, δημιούργησε πλείστα προβλήματα μεταξύ των

airbnb
Αποφάσεις

AIRBNB: ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Με την εισαγωγή της λεγόμενης «οικονομίας διαμοιρασμού» στην αγορά ενοικίασης ακινήτων άνοιξε ο δρόμος σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να αξιοποιήσουν εμπορικά την περιουσία τους. Στην Ελλάδα η σχετική πρόβλεψη για το Airbnb περιγράφεται στο άρθρο 111 του νόμου 4446/2016, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού», όπως