διοικητικό δικαστήριο
Αποφάσεις

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ένα από τα ζητήματα που συχνά απασχολεί τόσο τους συνηγόρους, όσο και τους δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, αποτελεί η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου, σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπροσωπεί ανώνυμη εταιρία. Με την υπ’ αριθμ. 209/2020 απόφαση Ολομελείας ΣτΕ, δίνονται ενδιαφέρουσες απαντήσεις επί του ζητήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα  της απόφασης: «…Εξάλλου, στο

airbnb
Αποφάσεις

AIRBNB: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ

Η έλευση λεγόμενης «οικονομίας διαμοιρασμού» στην αγορά ενοικίασης ακινήτων (Airbnb κ.α.) που στην Ελλάδα εισήχθη με το άρθρο 111 του νόμου 4446/2016, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού», όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 84 του νόμου 4472/2017, δημιούργησε πλείστα προβλήματα μεταξύ των

airbnb
Αποφάσεις

AIRBNB: ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Με την εισαγωγή της λεγόμενης «οικονομίας διαμοιρασμού» στην αγορά ενοικίασης ακινήτων άνοιξε ο δρόμος σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να αξιοποιήσουν εμπορικά την περιουσία τους. Στην Ελλάδα η σχετική πρόβλεψη για το Airbnb περιγράφεται στο άρθρο 111 του νόμου 4446/2016, με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού», όπως