διαθήκη
Νέα του γραφείου

ΤΥΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Μετά το θάνατο κάποιου προσώπου, είναι πολύ συχνή η σύγκρουση των κληρονόμων με αντικείμενο την κληρονομιαία περιουσία. Στην περίπτωση μάλιστα που ο θανών, πέραν των λοιπών κινητών και ακινήτων, είχε και τραπεζικούς λογαριασμούς, οι αντιδικίες είναι συχνά αμφίρροπες και έντονες, κυρίως λόγω της προσωπικής σύνδεσης του θανόντος τόσο με αυτούς που επέλεξε να έχει συνδικαιούχους

διαζύγιο
Νέα του γραφείου

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Πλέον, προβλέπεται πως ο γάμος δεν θα λύνεται με δικαστική απόφαση, αλλά με υπογραφή συμφωνητικού ενώπιον συμβολαιογράφου. Σε γενικές γραμμές,

Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω πλάνης
Νέα του γραφείου

Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω πλάνης

Μετά τον θάνατο κάποιου προσώπου η περιουσία του περιέρχεται στους κληρονόμους του, που είναι, είτε τα συγγενικά του πρόσωπα (εξ αδιαθέτου διαδοχή), είτε τα πρόσωπα που αναφέρονται στην διαθήκη του (εκ διαθήκης διαδοχή). Κατά τα άρθρα 1847 παρ. 1 εδ. α΄ και 1850 εδ. β΄ του ΑΚ, ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα

Aποποίηση κληρονομίας από ανήλικο
Νέα του γραφείου

Aποποίηση κληρονομίας από ανήλικο

Το ζήτημα της αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο τυγχάνει ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που ανήλικοι καθίστανται κληρονόμοι χωρίς να το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και οι γονείς τους, θεωρώντας λανθασμένα ότι η προθεσμία αποποίησης ξεκινά με την ενηλικίωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ανήλικοι να βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να