Ενδεικτικά το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σχετικά με:

  • Οικογενειακές Διαφορές – διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, αποκτήματα
  • Κληρονομικό Δίκαιο – διαθήκες, διαφορές κληρονόμων, κληρονομητήρια, αποδοχές, αποποιήσεις κληρονομίας
  • Εμπράγματο Δίκαιο – διεκδικήσεις, διαφορές συγκυρίων, προσβολή νομής, μεταβιβάσεις ακινήτων, προσημειώσεις, υποθήκες, ενέχυρα
  • Ενοχικό Δίκαιο – συμβάσεις δανείων, αποζημιώσεις, πωλήσεις, μισθώσεις, διαφορές συνιδιοκτητών