Επικαιρότητα

Πρόγραμμα γέφυρα COVID-19

Στο πλαίσιο του Ν. 4714/2020 – Κεφάλαιο Γ – Συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊου COVID-19, άρθρα 71-83, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει, μέσω του site http://www.keyd.gov.gr/covid19-gefyra/, την πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την